سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

اجرای مسیر دسترسی به سایت v.t.s جزیره فارور (تجدید)

مناقصه

1/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اجرای مسیر دسترسی به سایت v.t.s جزیره فارور (تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای مسیر دسترسی به سایت v.t.s جزیره فارور (تجدید)

مناقصه

1/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

1,000,000 ریال

۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجایی – اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان – واحد مهندسی و عمران – امور پیمان و رسیدگی و ارائه : 1- معرفی نامه 2- اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهید رجایی کد بانک 4351 به مبلغ 000ر000ر1 (یک میلیون) ریال امکان پذیراست. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت www.shahidrajaeeport.pmo.ir و http:/iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

3,063,203,597 تومان

اطلاعات تکمیلی


۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۰۳:۰۰

۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۰۰

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه کار و کارگر

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

78,160,179,855 ریال

داخلی

عادی

جزیره فارور

0 تومان

اجرای مسیر دسترسی به سایت v.t.s جزیره فارور (تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.