جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

فراخوان

2/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

فراخوان

2/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

300,000 ریال

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
بندرعباس ، مجتمع بندری شهیدرجائی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، واحد مهندسی و عمران ، امور پیمان و رسیدگی و ارائه 1- معرفی نامه، 2- تصویر رتبه بندی 3- اصل فیش واریزی به حساب شماره 2196455408006 نزد بانک صادرات شعبه مجتمع بندری شهیدرجائی کد بانک 4351 به مبلغ -/300000 ( سیصد هزار) ریال امکان پذیر است وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود ، ضمناً دریافت اسناد از طریق سایت های http: //iets.mporg.ir و pmo.ir.rajaee port www.shahid نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰

۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۲:۳۰

۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه ابرار اقتصادی

۴ خرداد ۱۳۹۸

ریال

6,320,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

0 تومان

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.