سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

لایروبی حوضچه وکانال دسترسی بندر فریدونکنار

مناقصه

2071/13/98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

لایروبی حوضچه وکانال دسترسی بندر فریدونکنار

مناقصه

2071/13/98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

منقضی شده

۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۳۲

استان: مازندران, شهر: چالوس
مناقصه گران میتوانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه درسایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Setadiran.ir به صورت رایگان دریافت کنند . اداره کل بنادر ودریانوردی استان مازندران شهرستان نوشهر- ابتداء ضلع شرقی خیابان ستار خان بندر نوشهر قسمت ( امور حقوقی و قراردادها ) درصورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن جدید5008-5211-011یا5007-5211-011تماس حاصل نمایید )

2,500,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵

۲ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵

۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵

ریال

48,857,000,000 ریال

داخلی

عادی

بندر فریدونکنار

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.