جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

طرح سرمایه گذاری پایانه شماره یک غلات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به روش BOT

آگهی شناسایی سرمایه گذار

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت آگهی اینجا کلیک کنید 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

طرح سرمایه گذاری پایانه شماره یک غلات منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به روش BOT

آگهی شناسایی سرمایه گذار

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

اطلاعات تکمیلی


۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۷

۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۷

۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۷

ریال

داخلی

عادی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

0 تومان

برای دریافت آگهی اینجا کلیک کنید