سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

نگهداری، بازسازی و تامین تجهیزات مخابراتی، انفورماتیکی، الکترونیکی، و زیرساختهای ارتباطی

مناقصه

2098003699000010

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نگهداری، بازسازی و تامین تجهیزات مخابراتی، انفورماتیکی، الکترونیکی، و زیرساختهای ارتباطی

مناقصه

2098003699000010

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۱

۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.