سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

ارزیابی احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی

مناقصه

2098003699000011

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ارزیابی احداث ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی

مناقصه

2098003699000011

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۳۰

اطلاعات تکمیلی


۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۴۰

۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

تجدید شده

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.