چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

فروش 500 تن(500000 کیلو گرم) ضایعات فلزی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

5/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافتآگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 500 تن(500000 کیلو گرم) ضایعات فلزی واقع در مجتمع بندری شهید رجایی

مزایده

5/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۹ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها - روزنامه اعتماد

۱۹ تیر ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مزایده از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.