سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیر آباد

مناقصه

98/10

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیر آباد

تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیر آباد 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیر آباد

مناقصه

98/10

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

استان: مازندران, شهر: بهشهر
دبیرخانه مرکزی بندر امیرآباد

اطلاعات تکمیلی


۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۵۸

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیر آباد

تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر امیر آباد 
اطلاعات اسناد