جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

فراخوان

6/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی فراخوان  از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

فراخوان

6/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۸ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 20/5/98 تا مورخ 28/5/98 روز دوشنبه ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۰۰

روزنامه خراسان

۲۰ اَمرداد ۱۳۹۸

ریال

6,320,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

نظارت بر پروژه اعلام و اطفاء حریق بندر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی فراخوان  از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.