جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر شهید رجایی

مناقصه

9/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافتآگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بندر شهید رجایی

مناقصه

9/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - سایر رسانه ها - روزنامه خراسان

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.