جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تامین، نصب و راه اندازی UPS 60 KVA به منظورارتقا سیستم برق اضطراری ساختمان مرکزی بندر امام خمینی (ره)

مناقصه

11289 /ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تامین، نصب و راه اندازی UPS 60 KVA به منظورارتقا سیستم برق اضطراری ساختمان مرکزی بندر امام خمینی (ره)

مناقصه

11289 /ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸

استان: خوزستان, شهر: بندر امام خمینی(ره)
www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸

۳ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸

۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.