سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو اسقاطی پلاک ملی بصورت اوراقی

مزایده

1098003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو اسقاطی پلاک ملی بصورت اوراقی

مزایده

1098003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.