سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

راهبری مجموعه درمانگاههای بندر امام خمینی ( ره )

مناقصه

12519 /ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

راهبری مجموعه درمانگاههای بندر امام خمینی ( ره )

مناقصه

12519 /ص14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

منقضی شده

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴

استان: خوزستان, شهر: بندر امام خمینی(ره)
www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۴

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

برای دریافت فایل آگهی اینجا کلیک کنید
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.