سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اجاره سالن غذاخوری بندر

مزایده

98/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجاره سالن غذاخوری بندر

مزایده

98/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

51,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲

۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲

۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۲

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


آقای امیری

01344992228

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.