چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

فروش 1274 قلم اقلام برگشتی به انبار ملزومات بندر شهید رجایی

مزایده

15/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافتآگهی مزایدهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 1274 قلم اقلام برگشتی به انبار ملزومات بندر شهید رجایی

مزایده

15/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند.

اطلاعات تکمیلی


۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - سایر رسانه ها

۱۳ مهر ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم – دفتر مدیر کل انجام می گردد.

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافتآگهی مزایدهاز اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.