سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

ارزیابی کیفی انجام تعمییرات زیرآبی شناورهای رمضان و بارج پیشین

مناقصه

2098003699000023

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ارزیابی کیفی انجام تعمییرات زیرآبی شناورهای رمضان و بارج پیشین

مناقصه

2098003699000023

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.