سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر .نگهداری تجهیزات مخابراتی والکترونیکی بندر نوشهر و فریدونکنار

مناقصه

98/ص/13/6874

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر .نگهداری تجهیزات مخابراتی والکترونیکی بندر نوشهر و فریدونکنار

مناقصه

98/ص/13/6874

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادرودریانوردی استان مازندران - بندرنوشهر

منقضی شده

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵

استان: مازندران, شهر: چالوس
مناقصه گران میتوانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه درسایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Setadiran.ir به صورت رایگان دریافت کنند . اداره کل بنادر ودریانوردی استان مازندران شهرستان نوشهر- ابتداء ضلع شرقی خیابان ستار خان بندر نوشهر قسمت ( امور حقوقی و قراردادها ) درصورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن جدید5008-5211-011یا5007-5211-011تماس حاصل نمایید )

750,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲

۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.