چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی، خرید و نصب دکل های مخابراتی و عملیاتی بندر چابهار

مناقصه

2098003699000031

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی، خرید و نصب دکل های مخابراتی و عملیاتی بندر چابهار

مناقصه

2098003699000031

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۴ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05431281414

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.