جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی(بخش بندری)

فراخوان

14/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی(بخش بندری)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد فراخوان از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی(بخش بندری)

فراخوان

14/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 9/10/98 تا مورخ 16/10/98 روز دوشنبه ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه خراسان

۱۰ دی ۱۳۹۸

ریال

36,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی(بخش بندری)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد فراخوان از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.