چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

فروش 304 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر شهید رجایی

مزایده

36/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مزایده  از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش 304 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر شهید رجایی

مزایده

36/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۰ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت (خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

روزنامه ندای هرمزگان - روزنامه عصر اقتصاد

۱۵ دی ۱۳۹۸

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مزایده  از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.