سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید، جابجایی و اجرای سیستم ICS(سیستم ارتباطات یکپارچه) تجهیزات مخابراتی مرکز MRCC بندر انزلی

مناقصه

98/17

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید، جابجایی و اجرای سیستم ICS(سیستم ارتباطات یکپارچه) تجهیزات مخابراتی مرکز MRCC بندر انزلی

مناقصه

98/17

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

300,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۱

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم عسکری

01344992406

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.