چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

اجاره مجموعه خدمات رفاهی (هتل آذین، باشگاه ملوانان و نانوایی کوی) بندر چابهار

مزایده

5098003699000002

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجاره مجموعه خدمات رفاهی (هتل آذین، باشگاه ملوانان و نانوایی کوی) بندر چابهار

مزایده

5098003699000002

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

استان: سیستان و بلوچستان, شهر: چابهار
اداره بندر شهید بهشتی

اطلاعات تکمیلی


۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05435321414

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.