جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید،نصب و راه اندازی یک دستگاه رادار ساحلی

مناقصه

98/16

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه خرید،نصب و راه اندازی یک دستگاه رادار ساحلی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید،نصب و راه اندازی یک دستگاه رادار ساحلی

مناقصه

98/16

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

جاری

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

پروژه خرید،نصب و راه اندازی یک دستگاه رادار ساحلی