سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی ساختمان خدمات و سرویس های بهداشتی و خدماتی بندر شهید رجایی

مناقصه

21/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی ساختمان خدمات و سرویس های بهداشتی و خدماتی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی ساختمان خدمات و سرویس های بهداشتی و خدماتی بندر شهید رجایی

مناقصه

21/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 6/12/98 تا پایان وقت اداری مورخ 11/12/98 ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

سایه

۶ اسفند ۱۳۹۸

ریال

292,800,585,761 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

تعمیرات اساسی ساختمان خدمات و سرویس های بهداشتی و خدماتی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.