جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی

مناقصه

2098003699000049

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی

مناقصه

2098003699000049

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05435321414

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.