جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات X-RAY مسافری جزیره ابوموسی

تجدید مناقصه

47/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات X-RAY مسافری جزیره ابوموسی

تجدید مناقصه

47/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

صمت - سایر رسانه ها

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.