جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی

مناقصه

24/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی

مناقصه

24/عمران98

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 24/12/98 تا پایان وقت اداری مورخ 17/1/99 ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه آفرینش

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

ریال

20,618,453,280 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.