سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی و زیر آبی کشتی حجاز 66

تجدید مناقصه

1/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی و زیر آبی کشتی حجاز 66

تجدید مناقصه

1/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۲:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - روزنامه کیهان - روزنامه دنیای اقتصاد

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.