سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

راهبری مجتمع های آموزشی، مامورسراها و انجام خدمات سرایداری و اسکان مامورین اداره کل

مناقصه

99/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

راهبری مجتمع های آموزشی، مامورسراها و انجام خدمات سرایداری و اسکان مامورین اداره کل

مناقصه

99/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۷

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکان الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

4,300,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۵

ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم عسکری

44992406

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.