سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی

مناقصه

209900369900001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی

مناقصه

209900369900001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلچستان

chabaharport@pmo.ir

05431283000

05435321414

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.