چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق (تجدید)

مناقصه

4/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق (تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق (تجدید)

مناقصه

4/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 31/2/99 تا پایان وقت اداری مورخ 10/3/99 ساعت 15:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۰

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

روزنامه خراسان

۱ خرداد ۱۳۹۹

ریال

13,640,030,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

خرید، نصب ، تکمیل و راه اندازی تجهیزات شبکه اعلان حریق (تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.