سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

فروش روغن سوخته مربوط به تجهیزات دریایی و بندری

مزایده

1099003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

فروش روغن سوخته مربوط به تجهیزات دریایی و بندری

مزایده

1099003699000001

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.