جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی (تجدید)

مناقصه

5/عمران 99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی(تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی (تجدید)

مناقصه

5/عمران 99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 18/3/99 تا پایان وقت اداری مورخ 31/3/99 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. ضمناً دریافت آگهی از سایت های www.shahidrajaeeport.pmo.ir و iets.mporg.ir نیز امکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۵ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - روزنامه خراسان

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

ریال

29,314,279,160 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهیدرجایی(تجدید)

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.