جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای فشار ضعیف مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

9/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای فشار ضعیف مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای فشار ضعیف مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

9/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 7/4/99 تا مورخ 14/4/99 روز شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

دریای اندیشه

۷ تیر ۱۳۹۹

۸ تیر ۱۳۹۹

ریال

2,500,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای فشار ضعیف مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.