چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات بروزرسانی آرشیو اطلاعات سایت های VTS بنادر و جزایر استان هرمزگان

تجدید مناقصه

6/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات بروزرسانی آرشیو اطلاعات سایت های VTS بنادر و جزایر استان هرمزگان

تجدید مناقصه

6/حقوقی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(دانلود)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها - روزنامه کیهان - روزنامه کار و کارگر

۷ تیر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


ناهید انصاری

07632123226

07632123221

0 تومان

برای دریافت      آگهی مناقصه    از اینجا کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مزایده از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.