سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اموال اسقاط و از رده خارج بندر چابهار

مزایده

1099003699000004

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اموال اسقاط و از رده خارج بندر چابهار

مزایده

1099003699000004

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

منقضی شده

۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

اطلاعات تکمیلی


۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۰۰

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.