سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید)نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

فراخوان

12/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

(تجدید)نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

فراخوان

12/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 11/5/99 تا مورخ 19/5/99 روز یکشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹

روزنامه خراسان

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹

ریال

21,600,000,000 ریال

داخلی

عادی

0 تومان

(تجدید)نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.