سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

نظارت کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

16/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نظارت کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

نظارت کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

فراخوان

16/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 4/6/99 تا مورخ 12/6/99 روز چهارشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه صاحب قلم

۴ شهریور ۱۳۹۹

ریال

6,641,469,132 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

نظارت کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.