سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

مطالعات احداث ایستگاه آتش نشانی ترمینال نفتی مجتمع بندری شهیدرجایی

فراخوان

21/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مطالعات احداث ایستگاه آتش نشانی ترمینال نفتی مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

مطالعات احداث ایستگاه آتش نشانی ترمینال نفتی مجتمع بندری شهیدرجایی

فراخوان

21/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۴ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 7/8/99 تا مورخ 14/8/99 روز چهارشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح اقتصاد

۸ آبان ۱۳۹۹

ریال

2,799,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

مطالعات احداث ایستگاه آتش نشانی ترمینال نفتی مجتمع بندری شهیدرجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.