سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

عملیات اجرایی تعمیرات اساسی ساختمان های آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

26/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

عملیات اجرایی تعمیرات اساسی ساختمان های آتش نشانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

عملیات اجرایی تعمیرات اساسی ساختمان های آتش نشانی بندر شهید رجایی

مناقصه

26/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 22/9/99 تا پایان وقت اداری مورخ 1/10/99 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۳ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

۲۲ آذر ۱۳۹۹

روزنامه راه مردم

۲۳ آذر ۱۳۹۹

ریال

43,901,648,978 ریال

داخلی

عادی

بندر شهید رجایی

0 تومان

عملیات اجرایی تعمیرات اساسی ساختمان های آتش نشانی بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.