سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 8 واحدی مأمورسرای جزیره قشم

فراخوان

27/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مطالعات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 8 واحدی مأمورسرای جزیره قشم

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 8 واحدی مأمورسرای جزیره قشم

فراخوان

27/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 23/9/99 تا مورخ 29/9/99 روز شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۶ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۷ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

سایر رسانه ها

۲۳ آذر ۱۳۹۹

ریال

4,500,000,000 ریال

داخلی

عادی

جزیره قشم

0 تومان

مطالعات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 8 واحدی مأمورسرای جزیره قشم

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.