چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید)ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

مناقصه

30/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

مناقصه

30/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۹ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 30/9/99 تا پایان وقت اداری مورخ 9/10/99 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان می باشد.

اطلاعات تکمیلی


۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۹ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه ابرار اقتصادی

۳۰ آذر ۱۳۹۹

ریال

121,637,471,422 ریال

داخلی

عادی

بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

0 تومان

ایجاد زیرساخت های اعلام و اطفاء حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد مناقصه از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.