چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

(تجدید)نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

فراخوان

31/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

(تجدید)نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

فراخوان

31/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۷ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 1/10/99 تا مورخ 7/10/99 روز یکشنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۰ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل

۱ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

نظارت عالیه بر پروژه ترمینال مکانیزه ریلی مواد معدنی (بخش صنعتی)

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.