سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

مناقصه

7/فنی/99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

مناقصه تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

مناقصه

7/فنی/99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۴۴

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) آدرس www.setadiran.ir و iets.mporg.ir انجام خواهد شد.

4,700,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

ستاره صبح - روزنامه صبح ساحل

۲۲ دی ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

بندرعباس

0 تومان

مناقصه تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک کنید.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.