جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

تکمیل احداث ساختمان و محوطه باشگاه ملوانان بندرانزلی

مناقصه

99/17

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تکمیل احداث ساختمان و محوطه باشگاه ملوانان بندرانزلی

مناقصه

99/17

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

3,110,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۴

سایه

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

سایه

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

ریال

62,168,047,223 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


آقای نژاد محمد

01344992841

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.