دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

آگهی شناسایی سرمایه گذاری در زمینه تکمیل ، مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا

آگهی شناسایی سرمایه گذار

اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه/۳

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذاری در زمینه تکمیل،مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس) به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذار در زمینه تکمیل،مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس) به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

آگهی شناسایی سرمایه گذاری در زمینه تکمیل ، مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا

آگهی شناسایی سرمایه گذار

اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه/۳

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی-اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه

اطلاعات تکمیلی


دریای اندیشه - روزنامه جام جم

۳ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه کیهان

۴ اسفند ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

اطلاعات شخص پاسخگو


آقای امید توماج

07633514029

07632123374

0 تومان

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذاری در زمینه تکمیل،مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس) به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذار در زمینه تکمیل،مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس) به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .

اطلاعات اسناد