سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات تعمیرات اساسی جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

فراخوان

34/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات تعمیرات اساسی جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات تعمیرات اساسی جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

فراخوان

34/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ 5/12/99 تا مورخ 12/12/99 روز سه شنبه ساعت 14:00 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند. * ضمناً دریافت آگهی از سایتهای www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیز بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.

اطلاعات تکمیلی


۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰

روزنامه صبح ساحل - روزنامه آفرینش

۵ اسفند ۱۳۹۹

ریال

2,197,000,000 ریال

داخلی

عادی

مجتمع بندری شهید رجایی

0 تومان

انجام مطالعات تعمیرات اساسی جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.