سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اجرای عملیات سیستم اعلام و اطفاء حریق مجتمع بندری و پست های برق بندر انزلی

مناقصه

99/14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

اجرای عملیات سیستم اعلام و اطفاء حریق مجتمع بندری و پست های برق بندر انزلی

مناقصه

99/14

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۲۴

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرسwww.setadiran.ir

8,150,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی


۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

روزنامه مردم سالاری

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

روزنامه مردم سالاری

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

ریال

272,198,597,005 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم سحر ممبنی

01344992330

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.