چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

مناقصه

11 / فنی / 99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

مناقصه

11 / فنی / 99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

منقضی شده

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸

استان: هرمزگان, شهر: بندر عباس
کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد

اطلاعات تکمیلی


۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۳۰

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۳۰

دریای اندیشه

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دنیای جوان

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ریال

داخلی

تجدید شده

اطلاعات شخص پاسخگو


پروین عبدالهی

07632123501

0 تومان

تعمیرات اساسی و زیر آبی و آتشخوار نمودن یدک کش برنا

برای دریافت آگهی مناقصه از اینجا کلیک نمایید.
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.