سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

انجام مطالعات لایروبی حوضچه ها و کانال دسترسی بندرانزلی

تجدید مناقصه

99/18

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

انجام مطالعات لایروبی حوضچه ها و کانال دسترسی بندرانزلی

تجدید مناقصه

99/18

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (بندر انزلی)

منقضی شده

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲

استان: گیلان, شهر: بندرانزلی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir

اطلاعات تکمیلی


۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰

سایه

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

سایه

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ریال

2,000,000,000 ریال

داخلی

عادی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اطلاعات شخص پاسخگو


خانم عسکری(کارشناس حقوقی)

01344992406

0 تومان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.